Екодія
Досвід перетворення шахтарських регіонів

Теми: аналітичне дослідження, регіональний розвиток, пост-індустріальний розвиток, соціальний вплив, екологічний вплив, міжсекторна взаємодія, програми регіонального розвитку, програми галузевої трансформації, порівняльний аналіз  

У 2019 році в PPV Knowledge Networks підготували аналітичне дослідження "Досвід перетворення шахтарських регіонів: рекомендації для Донбасу". Експерти PPV Knowledge Networks проаналізували основні економічні та соціальні проблеми у вугільній галузі, державні та міжнародні програми реструктуризації, а також на основі аналізу підготували рекомендації для органів влади, на території яких планується ліквідація шахт.