ШВИДКА БІЗНЕС-ДОПОМОГА

СУТЬ ПОСЛУГИ

Швидка бізнес-допомога — це:

 • 30-хвилинні індивідуальні бізнес-консультації;
 • досвід діючих підприємців та експертів;
 • простий та ефективний спосіб поспілкуватись з експертами 1 на 1;
 • можливість отримати зворотний зв’язок, поради та рекомендації.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Представники малих та середніх бізнесів.

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 1. Раз на місяць для ШБД ми формуємо пул експертів виходячи з запитів, що ви залишаєте в формі реєстрації
 2. Надсилаємо вам детальну інформацію про подію та експертів — ви маєте змогу обрати потрібно експерта та зручний час для вашої зустрічі. 
 3. В зазначений час ви долучаєтеся до обраного експерта та отримуєте безкоштовну 30-хвилинну консультацію. 

НАПРЯМИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

 • Бізнес-консалтинг — стратегічні сесії, операційний менеджмент, бізнес-моделі, бізнес-плани. 

 • Маркетинг — стратегічний розвиток брендів, маркетингова стратегія, маркетинг нових та існуючих продуктів. 

 • Персонал — побудова HR бренду, пошук та залучення персоналу, управління людськими ресурсами

 • Фінанси — фінансове планування, залучення інвестицій, оптимізація витрат, реєстрація та ведення ФОП, ТОВ. 

 • Право — юридичні аспекти реєстрація та ведення бізнесу (ліцензування, договори, ЗЕД), податкові аспекти. 

РЕЗУЛЬТАТ

30 хвилинна безкоштовна консультація у обраного експерта. 

◉ ЗАПИТ НА ШВИДКУ БІЗНЕС-ДОПОМОГУ

Пре-реєстрація: bit.ly/ebs-registration

У разі виникнення додаткових питань, ви можете звернутися за координатами: 

067 471 33 25
sme-consulting@ppv.net.ua

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СУТЬ ПОСЛУГИ

Ми надаємо увесь спектр послуг від стадії формулювання проектної ідеї до стадії оцінки впливу проектів:

 • Формулювання проектних ідей: визначення найкращих інструментів розвитку, вивчення контексту та формулювання можливих проектів для реалізації, фасилітація залучення заінтересованих сторін.
 • Розробка концепцій проектів: підготовка концепції відповідно до контексту та вимог потенційних донорів та інвесторів, визначення та залучення партнерів.
 • Залучення фінансування: підготовка проектних заявок на конкурси, підготовка портфоліо та презентацій для інвесторів, супровід переговорів з організаціями, що надають фінансування.
 • Управління проектами: безпосередній проектний менеджмент, звітування за проектами.
 • Оцінювання проектів: оцінка проектних заявок, оцінка результатів проектів, аналіз та оцінка впливу проектів, планування сталості проектів. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

компанії, органи влади, офіси програм, організації громадянського суспільства

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 • Виконання проекту на замовлення — визначення технічного завдання, погодження обсягу робіт та підписання договору та реалізацію проекту,
 • Партнерство — залучення організації під управлінням PPV Knowledge Networks до складу проектного консорціуму (у випадку підготовки проектних заявок) або до складу власників (у випадку комерційних проектів),
 • Змішана модель — часткова оплата і часткове залучення до виконання проекту.

МОЖЛИВІ ТИПИ ПРОЕКТІВ

 • Підбір інструментів розвитку території: визначення інструментів розвитку бізнесу на територіях, опрацювання концепцій проектів та програмних документів.
 • Визначення форматів та створення організацій підтримки бізнесу: агенцій розвитку, кластерів, технопарків, індустріальних парків, центрів підтримки бізнесу, — від планування до запуску.
 • Створення інфраструктури для розвитку бізнесу — проекти розвитку комунальної та державної  інфраструктури для потреб малого та середнього бізнесу, визначення бізнес-моделей та моделей державно-приватного партнерства.
 • Підвищення інновативності бізнесу — підсилення взаємодії бізнесу з іншими секторами, наприклад, науковими інституціями чи громадськістю, підсилення співпраці бізнесів з різних секторів, наприклад з дизайн-бюро.
 • Розвиток людського капіталу — проекти підвищення компетенцій персоналу, що працює з малим та середнім бізнесом, проекти розвитку освітніх закладів для потреб працедавців.
 • Залучення заінтересованих сторін — підготовка мап заінтересованих сторін, впровадження механізмів взаємодії із заінтересованими сторонами, фасилітація зустрічей, модерування міжсекторних процесів.  

РЕЗУЛЬТАТ

Реалізований проект у відповідності до встановлених вимог.

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

За деталями щодо надання послуги, звертайтеся на пошту info@ppv.net.ua 

ГРАНТОВИЙ КОНСАЛТИНГ

СУТЬ ПОСЛУГИ

Грантовий консалтинг — це можливість залучити кошти на реалізацію своїх проектів від українських та міжнародних організацій, що адмініструють грантові програми в Україні. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • Власники малих підприємств, брендів.
 • Середній і великий бізнес.
 • Організації та установи.

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 • Вивчення потреб замовника.
 • Аналіз грантових програм та порівняння їх можливостей із потребами замовника.
 • Консультування щодо умов діючих конкурсів.
 • Розробка концепції проекту.
 • Пошук партнерів.
 • Розробка повної форми заявки.

РЕЗУЛЬТАТ

Розроблений проект під потреби замовника на діючий чи прогнозований конкурс, що включає:

 • Повна форма заявки.
 • Бюджет проекту.
 • Логіко-структурна схема (за потреби).
 • Додаткові документи (у відповідності до вимог донора).

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

За деталями щодо надання послуги, звертайтеся на пошту info@ppv.net.ua 

КОНЦЕПЦІЇ ТА ДОРОЖНІ КАРТИ СТВОРЕННЯ РОЗВИТКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ПРОСТОРІВ

СУТЬ ПОСЛУГИ

Проведення аналізу доцільності створення розвиткових просторів – індустріальних парків, технопарків, креативних хабів, інноваційних центрів, тощо – та опрацювання концепцій, бізнес-моделей, функціональних та організаційних структур, розробка дорожніх карт створення, визначення бюджетів та джерел фінансування створення таких просторів.  

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • Органи місцевої влади, які хочуть створити якірні об’єкти економічного розвитку на своїй території (земельній ділянці, споруді);
 • Компанії, які мають у власності вільні земельні ділянки або нерухомість (або вивільняють такі активи) та хочуть визначити модель подальшого використання цих активів з метою економічного розвитку території;
 • Програми та проекти, серед завдань яких є створення нових об’єктів економічного розвитку на певних територіях

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 1. Вивчення об’єкту— витребування даних про об’єкт (ділянку, комерційну або некомерційну нерухомість), аналіз стратегії замовника та визначення цілей використання об’єкту, вкл. очікуваних трансформаційних змін у місцевій економіці, виїзди на об’єкт, попереднє вивчення заінтересованих сторін;
 2. Порівняльний аналіз  — проведення пошуку та аналізу можливих аналогів в країнах ЄС, інших регіонах України, підготовка звіту з рекомендаціями для замовника;
 3. Аналіз заінтересованих сторін — вивчення цільових аудиторій, можливих учасників екосистеми, партнерів та конкурентів, клієнтів та підрядників, — звіт з вводними для сценаріїв та аналізу доцільності;
 4. Опрацювання можливих сценаріїв функціонального призначення, бізнес-моделі та організаційної моделі роботи об’єкту. Аналіз сценаріїв, аналіз ризиків та підготовка рекомендованого сценарію; 
 5. Аналіз доцільності — визначення можливого впливу об’єкту, рекомендованого сценарію — моделі роботи, необхідних ресурсів та часу на створення, переваг від створення, ключових припущень та ризиків, підходу до задіяння заінтересованих сторін;
 6. Попередні та повні техніко-економічні обґрунтування — розробка попереднього спрощеного та повного ТЕО з детальним описом стадій створення, моделей (функціональної, ресурсної, бізнесової, організаційної) на кожному етапі, підготовка фінансової моделі тощо;
 7. Дорожня карта впровадження — визначення ключових етапів створення об’єкту, докладний опис процесів та ресурсів на перший етап, підготовка бюджетів та технічних завдань на наступні етапи впровадження проекту.

РЕЗУЛЬТАТ

 • Концепція створення розвиткового об’єкту з аналізом доцільності, оцінкою ресурсів та планом впровадження, для представлення на сесіях міських рад, наглядових рад, заінтересованих сторін. 
 • Техніко-економічне обґрунтування – структурований документ з описом концепції та докладним механізмом впровадження. 

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

 • Розробка концепції Центру Карпатської Культури (м.Косів, Івано-Франківська область) (2019 – триває)
 • Концепція та супровід створення Креативного хабу Львівської національної академії мистецтв (2018 – триває) 
 • Розробка концепції Марупольського технологічного парку (2019) 
 • Розробка операційної моделі Promprylad.Renovation (2018) 
 • Розробка концепції та операційний запуск Business Hub (м.Львів) (2017-2019) 
 • Розробка концепції та техніко-економічного обґрунтування Новороздільського індустріального парку (2016) 

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

За деталями щодо надання послуги, звертайтеся на пошту info@ppv.net.ua 

 

 

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ

СУТЬ ПОСЛУГИ

Стратегічна сесія — ефективний інструмент визначення стратегічних цілей бізнесу, бізнес-моделі, продуктів, ринків та необхідних ресурсів.

Стратегічна сесія потрібна, якщо ви:
- потребуєте аналізу поточної діяльності вашого підприємства;
- плануєте розробити чи оновити бізнес-модель вашої компанії/бренду;
- хочете визначити пріоритетні напрямки розвитку бізнесу;
- тільки плануєте започаткувати бізнес.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • Власники малих підприємств, брендів.
 • Середній і великий бізнес.
 • Організації та установи.

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 1. Аналіз поточного стану компанії.

 2. Інтерв’ю з власниками та ключовими менеджерами.

 3. Визначення формату та програми стратегічної сесії, в залежності від мети. 
  Можливі теми:
  — Стратегічна сесія для визначення ключових стратегічних напрямків.
  — Стратегічна сесія для визначення операційного плану дій.
  — Стратегічна сесія для підвищення включеності та ініціативності команди.

 4. Проведення мін. 1 стратегічної сесії, можливі формати:
  — Дводенний формат із залученням ключових менеджерів.
  — Дві одноденні стратегічні сесії з інтервалом.
  — Одноденна стратегічна сесія для ключової команди.
  — Одноденна стратегічна сесія для власників.

Можливий інструментарій:
- S.W.O.T. - B.O.L.D.
- Аналіз ключових здатностей.
- Діамант бізнес-стратегії.
- Матриця “продукти-ринки”.
- Бізнес-моделювання.
- Функціональні та стратегічні структури.
- Визначення цілей та індикаторів.
- Портфоліо стратегічних ініціатив.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

UGPS Group (провайдер пакувальних рішень) — підготовка та проведення дводенної стратегічної сесії для власників та менеджерів групи компаній (22 особи); визначення стратегічних напрямків розвитку на наступні три роки, постановка стратегічних цілей та визначенні ініціативних груп для ключових внутрішніх ініціатив.

Nuare (кавовий бізнес) — розробка стратегічного плану швидкозростаючого бізнесу, дві стратегічні одноденні сесії із залученням менеджерів ключових напрямків. Визначення пріоритетності стратегічних ініціатив та їх лідерів всередині компанії.

IRIS Group (найбільший переробник буку в Східній Європі) — структурування процесу розбудови інтегрованого холдингу (лісозаготівля, деревообробка, біоенергетика) за напрямками та етапами. Формат — серія періодичних стратегічних сесій з власником.

Фестиваль ТуСтань! — проведення двох стратегічних сесій команди фестивалю для визначення бізнес-моделі та стратегії, вихід на модель створення агенції — оператора культурного туризму.

Кластер поліграфії та видавничої діяльності — фасилітація стратегічної сесії об’єднання бізнесів, профільного університету та Львівської міської ради. Визначення ключових пріоритетних напрямків для спільної діяльності з виходом на ідеї проектів та ініціатив.

RAM 360 Agency (інтегровані маркетингові рішення) — одноденна стратегічна сесія з елементами бізнес-тренінгу для визначення бізнес-моделей компаній холдингу та виявлення синергії від взаємодії компаній у рамках холдингу.

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

Ліля Легуша
Координаторка проектів розвитку бізнесу

067 471 33 25
sme-consulting@ppv.net.ua