ЕКСПРЕС-КОНСУЛЬТАЦІЯ З КРИЗОВИХ ОПЕРАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

СУТЬ ПОСЛУГИ

В умовах карантину бізнеси стикнулись з потребою швидко приймати кризові рішення, — щодо зменшення операційної діяльності, роботи персоналу, трансформації бізнесу на ринках, які зменшуються або зникають. Власникам та менеджерам потрібно приймати рішення, які несуть високі ризики, і приймати ці рішення вже. Бізнес-консультанти допоможуть вам визначити, яких ключових рішень потребує бізнес в обставинах, що виникли, проведуть консультацію на основі діагностики бізнесу.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Власники та керівники малих та середніх бізнесів, що зіткнулися з проблемами впливу обмежувальних заходів на бізнес, та в яких немає наглядових або дорадчих рад для отримання фахового зворотного зв’язку щодо планових управлінських рішень.

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Швидка консультація (2 онлайн-консультації по 2 год кожна) щодо кризових операційних рішень з фаховими консультантами на основі попередньої анкети.

1. Запит клієнта та швидка діагностика

Підприємці звертаються з питаннями щодо операційних рішень, за одним або кількома напрямками — стратегія, фінанси, персонал. Клієнт заповнює форму первинної діагностики бізнесу, — опитувальник, розроблений консультантами для діагностики загальних характеристик та стану бізнесу. Консультант опрацьовує отриману інформацію до початку консультації.

2. Онлайн-консультації

Проведення двох онлайн-консультацій профільним консультантом по одному з трьох напрямків (стратегія, фінанси, персонал). Тривалість кожної консультації — 2 години. Інтервал між консультаціями 2-3 тижні, — за цей період клієнт має можливість протестувати та розпочати впровадження рекомендацій, котрі були напрацьовані під час першої консультації. Під час другої консультаційної сесії проводиться аналіз імплементації запропонованих рішень та заходів, обговорюється ефективність цих рішень та необхідні подальші кроки.

3. Оцінка якості та ефективності

Безпосередньо після консультації та через місяць після завершення консультаційного періоду клієнт отримує форму оцінки наданих консультаційних послуг.

Напрямки консультування та консультанти:

 1. Стратегія — як прийняти кризові операційні рішення без втрати ключових здатностей компаній (можливість відновити бізнес після відновлення бізнесу), як оцінити можливі зміни у структурі ринків та адаптувати бізнес-модель, та, відповідно, прийняти рішення з урахуванням таких змін.
  Консультанти — Володимир Воробей, директор PPV Knowledge Networks, експерт з бізнес-моделювання; Назар Гудз, бізнес-консультант PPV Knowledge Networks.

 2. Люди — як керувати персоналом під час невизначеності, оптимізації витрат, гнучкої присутності та stay-at-home economy.
  Консультант — Андрій Ніколов, експерт з управління людьми (People Management), підприємець, інвестор.

 3. Фінанси — який запас ліквідності мати, доцільність залучення кредитування, як працювати з дебіторкою/кредиторкою, що робити з внутрішніми інвестиційними проектами, які витрати оптимізувати перш за все в умовах кризи, як краще планувати грошові потоки та мінімізувати ризики касового розриву.
  Консультант — Юрій Заярний, консультант з фінансового менеджменту, фінансовий директор, викладач курсу «Financial Decision Making» в LvBS.

РЕЗУЛЬТАТ

Підвищення якості кризових управлінських рішень, які істотно впливають на конкурентоспроможність вашого бізнесу.

Вартість онлайн-консультації — 5 тис. грн.

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

Ліля Легуша
Координаторка проектів розвитку бізнесу

067 471 33 25
sme-consulting@ppv.net.ua

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ

СУТЬ ПОСЛУГИ

Стратегічна сесія — ефективний інструмент визначення стратегічних цілей бізнесу, бізнес-моделі, продуктів, ринків та необхідних ресурсів.

Стратегічна сесія потрібна, якщо ви:
- потребуєте аналізу поточної діяльності вашого підприємства;
- плануєте розробити чи оновити бізнес-модель вашої компанії/бренду;
- хочете визначити пріоритетні напрямки розвитку бізнесу;
- тільки плануєте започаткувати бізнес.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • Власники малих підприємств, брендів.
 • Середній і великий бізнес.
 • Організації та установи.

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 1. Аналіз поточного стану компанії.

 2. Інтерв’ю з власниками та ключовими менеджерами.

 3. Визначення формату та програми стратегічної сесії, в залежності від мети. 
  Можливі теми:
  — Стратегічна сесія для визначення ключових стратегічних напрямків.
  — Стратегічна сесія для визначення операційного плану дій.
  — Стратегічна сесія для підвищення включеності та ініціативності команди.

 4. Проведення мін. 1 стратегічної сесії, можливі формати:
  — Дводенний формат із залученням ключових менеджерів.
  — Дві одноденні стратегічні сесії з інтервалом.
  — Одноденна стратегічна сесія для ключової команди.
  — Одноденна стратегічна сесія для власників.

Можливий інструментарій:
- S.W.O.T. - B.O.L.D.
- Аналіз ключових здатностей.
- Діамант бізнес-стратегії.
- Матриця “продукти-ринки”.
- Бізнес-моделювання.
- Функціональні та стратегічні структури.
- Визначення цілей та індикаторів.
- Портфоліо стратегічних ініціатив.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

UGPS Group (провайдер пакувальних рішень) — підготовка та проведення дводенної стратегічної сесії для власників та менеджерів групи компаній (22 особи); визначення стратегічних напрямків розвитку на наступні три роки, постановка стратегічних цілей та визначенні ініціативних груп для ключових внутрішніх ініціатив.

Nuare (кавовий бізнес) — розробка стратегічного плану швидкозростаючого бізнесу, дві стратегічні одноденні сесії із залученням менеджерів ключових напрямків. Визначення пріоритетності стратегічних ініціатив та їх лідерів всередині компанії.

IRIS Group (найбільший переробник буку в Східній Європі) — структурування процесу розбудови інтегрованого холдингу (лісозаготівля, деревообробка, біоенергетика) за напрямками та етапами. Формат — серія періодичних стратегічних сесій з власником.

Фестиваль ТуСтань! — проведення двох стратегічних сесій команди фестивалю для визначення бізнес-моделі та стратегії, вихід на модель створення агенції — оператора культурного туризму.

Кластер поліграфії та видавничої діяльності — фасилітація стратегічної сесії об’єднання бізнесів, профільного університету та Львівської міської ради. Визначення ключових пріоритетних напрямків для спільної діяльності з виходом на ідеї проектів та ініціатив.

RAM 360 Agency (інтегровані маркетингові рішення) — одноденна стратегічна сесія з елементами бізнес-тренінгу для визначення бізнес-моделей компаній холдингу та виявлення синергії від взаємодії компаній у рамках холдингу.

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

Ліля Легуша
Координаторка проектів розвитку бізнесу

067 471 33 25
sme-consulting@ppv.net.ua

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СУТЬ ПОСЛУГИ

Ми надаємо увесь спектр послуг від стадії формулювання проектної ідеї до стадії оцінки впливу проектів:

 • Формулювання проектних ідей: визначення найкращих інструментів розвитку, вивчення контексту та формулювання можливих проектів для реалізації, фасилітація залучення заінтересованих сторін.
 • Розробка концепцій проектів: підготовка концепції відповідно до контексту та вимог потенційних донорів та інвесторів, визначення та залучення партнерів.
 • Залучення фінансування: підготовка проектних заявок на конкурси, підготовка портфоліо та презентацій для інвесторів, супровід переговорів з організаціями, що надають фінансування.
 • Управління проектами: безпосередній проектний менеджмент, звітування за проектами.
 • Оцінювання проектів: оцінка проектних заявок, оцінка результатів проектів, аналіз та оцінка впливу проектів, планування сталості проектів. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

компанії, органи влади, офіси програм, організації громадянського суспільства

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 • Виконання проекту на замовлення — визначення технічного завдання, погодження обсягу робіт та підписання договору та реалізацію проекту,
 • Партнерство — залучення організації під управлінням PPV Knowledge Networks до складу проектного консорціуму (у випадку підготовки проектних заявок) або до складу власників (у випадку комерційних проектів),
 • Змішана модель — часткова оплата і часткове залучення до виконання проекту.

МОЖЛИВІ ТИПИ ПРОЕКТІВ

 • Підбір інструментів розвитку території: визначення інструментів розвитку бізнесу на територіях, опрацювання концепцій проектів та програмних документів.
 • Визначення форматів та створення організацій підтримки бізнесу: агенцій розвитку, кластерів, технопарків, індустріальних парків, центрів підтримки бізнесу, — від планування до запуску.
 • Створення інфраструктури для розвитку бізнесу - проекти розвитку комунальної та державної  інфраструктури для потреб малого та середнього бізнесу, визначення бізнес-моделей та моделей державно-приватного партнерства.
 • Підвищення інновативності бізнесу — підсилення взаємодії бізнесу з іншими секторами, наприклад, науковими інституціями чи громадськістю, підсилення співпраці бізнесів з різних секторів, наприклад з дизайн-бюро.
 • Розвиток людського капіталу — проекти підвищення компетенцій персоналу, що працює з малим та середнім бізнесом, проекти розвитку освітніх закладів для потреб працедавців.
 • Залучення заінтересованих сторін — підготовка мап заінтересованих сторін, впровадження механізмів взаємодії із заінтересованими сторонами, фасилітація зустрічей, модерування міжсекторних процесів.  

РЕЗУЛЬТАТ

Реалізований проект у відповідності до встановлених вимог.

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

За деталями щодо надання послуги, звертайтеся на пошту info@ppv.net.ua 

ГРАНТОВИЙ КОНСАЛТИНГ

СУТЬ ПОСЛУГИ

Грантовий консалтинг — це можливість залучити кошти на реалізацію своїх проектів від українських та міжнародних організацій, що адмініструють грантові програми в Україні. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • Власники малих підприємств, брендів.
 • Середній і великий бізнес.
 • Організації та установи.

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 • Вивчення потреб замовника.
 • Аналіз грантових програм та порівняння їх можливостей із потребами замовника.
 • Консультування щодо умов діючих конкурсів.
 • Розробка концепції проекту.
 • Пошук партнерів.
 • Розробка повної форми заявки.

РЕЗУЛЬТАТ

Розроблений проект під потреби замовника на діючий чи прогнозований конкурс, що включає:

 • Повна форма заявки.
 • Бюджет проекту.
 • Логіко-структурна схема (за потреби).
 • Додаткові документи (у відповідності до вимог донора).

◉ ЗАПИТ НА ПОСЛУГУ

За деталями щодо надання послуги, звертайтеся на пошту info@ppv.net.ua