Лабораторія Міського Простору

Лабораторія міського простору займається залученням заінтересованих сторін до просторового розвитку міст. Методологію Лабораторії міського простору було розроблено та апробовано у 2013 р. в рамках ряду проектів PPV Knowledge Networks у моноіндустріальних містах (наприклад проект CIUSP, проект розробки стратегій соціального партнерства тощо). В її основі лежить ідея налагодження взаємодії влади, бізнесу та громади у сфері просторового розвитку територій.

Заходи Лабораторії міського простору здійснюються в рамках проектів Європейського союзу або фінансуються приватними компаніями.

Детальна інформація - www.prolab.in.ua