Концерн Хлібпром

Розробка бізнес-моделі соціальної відповідальності

Тема: бізнес-моделювання, соціальна відповідальність бізнесу, істотні питання, стратегія, аналіз доцільності

Замовники: ПАТ "Концерн Хлібпром" 

Партнер: Спільнота Соціально Відповідальний Бізнес

Роль PPV Knowledge Networks: підготовка базового звіту, підготовка порівняльного аналізу, модерація зустрічей менеджменту, розробка рекомендацій та дорожньої карти.

ПАТ «Концерн Хлібпром» співпрацювали із компанією PPV Knowledge Networks у 2015 р. Завданням співпраці був аналіз існуючої бізнес-моделі компанії та розробка пропозицій щодо оновленої бізнес-моделі на основі моделі розвитку суспільних капіталів.

В рамках співпраці:

  • Проведено близько 10 зустрічей для вищого та середнього менеджменту компанії;
  • Розроблено карту істотних питань компанії;
  • Підготовлено порівняльний аналіз подібних бізнес-моделей;
  • Проаналізовано існуючу бізнес-модель компанії;
  • Запропоновано оновлену бізнес-модель на основі підходу 6 суспільних капіталів;
  • Запропоновано стратегічний план для інтеграції підходів соціальної відповідальності до бізнес-моделі компанії;
  • Розроблено дорожню карту для розблокування «вузьких місць» та переходу на оновлену бізнес-модель.