Німецьке товариство міжнародного співробітництва в Україні

Розвиток ІТ галузі в місті Чернівці

Тема: аналіз доцільності, аналіз ринків, розвиток ІТ галузі, кластери, розвиток бізнесу, людський капітал, креативна економіка.

Тривалість: 2012-2013

Замовники: Чернівецький Прес-Клуб, Проект Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) «Сприяння економічному розвитку та зайнятості»

Роль PPV Knowledge Networks: координація процесу збору інформації, організація фокус-груп, проведення аналізу доцільності.

Проект реалізовувався за підтримки Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) в рамках довготривалого проекту «Сприяння економічному розвитку та зайнятості», що націлений на вивчення економічного потенціалу м. Чернівці та стимулювання економічного розвитку у регіоні.

В рамках проекту агенцією економічного розвитку PPV Knowledge Networks в партнерстві з Чернівецьким прес-клубом реформ було проведене дослідження потенціалу індустрії інформаційних технологій в місті. Дослідження включало аналіз даних про наявний людський капітал для галузі в освітніх закладах міста, інтерв’ю з ключовими заінтересованими сторонами, опитування студентів ІТ спеціальностей та проведення круглого столу.

Результатом дослідження став підсумковий аналітичний звіт, що містить практичні рекомендації щодо подальших кроків для розвитку індустрії ІТ у м. Чернівці.