EcoPressWood

Тема: зелена економіка, трансфер технологій, аналітика 

Тривалість: 2014-2017

Замовник: Європейська Комісія в рамках 7-ої Рамкової Програми досліджень, програми досліджень для асоціацій МСБ (малих та середніх підприємств).

Партнери: у консорціум проекту входять 10 організацій та компаній, координатор проекту – CETEM (центр досліджень та трансферу технологій деревообробної галузі провінції Мурсія, Іспанія).

Роль PPV Knowledge Networks: Кластер ДОМВ, яким управляє PPV Knowledge Networks, виступає замовником дослідження, а науково-дослідні установи та організації – підрядниками. Усі результати досліджень належатимуть асоціаціям-партнерам проекту.

Метою проекту є формулювання, дослідження властивостей, виробництво тестової партії та тестування у промислових умовах безформальдегідних смол з відходів виробництва біодизелю.

Пресовані дерев’яні панелі переважно виробляються з порізаної або рубаної деревини, які скріплені разом клейкими речовинами. Переважна більшість таких речовин містять формальдегід, – шкідливу хімічну речовину, що виробляється з продуктів переробки нафти. Впродовж останніх років дозволені рівні вмісту формальдегіду поступово зменшуються, зважаючи кращі дані та краще розуміння громадськістю шкідливості цієї речовини для здоров’я та зростання попиту на біомісткі продукти та продукцію природнього походження серед кінцевих клієнтів.

Станом на 2013р. Комітет з оцінки ризиків Європейської Хімічної Агенції рекомендував класифікувати формальдегід з категорії 2 (вірогідно канцерогенна речовина для людей) у категорію 1В (речовина з потенційно канцерогенним впливом на людей). А це, у свою чергу, впливатиме на конкуренту спроможність європейських виробників деревних плит, яким доведеться зменшити або навіть відмовитись від використання формальдегіду у виробництві деревних панелей. Відповідно, розробка ефективних біогум, здатних замінити формальдегід як клейку речовину, є одним з найбільших викликів, які стоять перед галуззю деревних плит в ЄС.

Проект EcoPressWood спрямований на формулювання, дослідження властивостей, виробництво та тестування у промислових умовах безформальдегідних смол з відходів виробництва біодизелю. Проект поєднує хімію природніх матеріалів, нанотехнології та інжиніринг виробничих процесів з метою створення речовини, що здатна замінити формальдегідомісткі клеї у галузі деревних плит. Одна з засадничих ідей проекту – використати відходи виробництва біодизелю, які зростають в ЄС, і таким чином зменшити екологічний вплив загального життєвого циклу продукту. Механічні властивості (міцність, стійкість тощо) біобазованих панелей будуть покращені за рахунок використання керамічних наночасток. Окрім того, в проекті розглядаються виробничі процеси з метою адаптації до найефективнішого виробництва та використання у промислових умовах кінцевої речовини.

Фінансування проекту з боку Європейського Союзу – майже 1.400.000 євро.

www.ecopresswood.com