System Capital Management

Розробка стратегії взаємодії з заінтересованими сторонами компанії System Capital Management

Тема: соціальна відповідальність бізнесу, міжсекторна співпраця, проекти економічного розвитку моноіндустріальних міст

Тривалість: 2011-2012

Замовник: System Capital Management

Партнер: Спільнота Соціально Відповідальний Бізнес

Роль PPV Knowledge Networks: підготовка мапи заінтересованих сторін, модерація зустрічей та фокус-груп, із заінтересованими сторонами, підготовка аналітичного звіту за результатами.

У 2011р. ми були залучені до проведення аудиту якості взаємодії із заінтересованими сторонами компанії SCM. Вивчалась взаємодія компанії з працівниками, мешканцями регіонів присутності, міжнародними, громадськими та експертними організаціями, ініціативними групами на територіях присутності, представниками регіональної та місцевої влади.

В рамках проекту SCM вивчила найкращий міжнародний досвід побудови діалогу із заінтересованими сторонами (ЗС) у великих компаніях, провела публічні зустрічі із ЗС і обговорила пріоритетні напрямки Групи SCM в сфері СВБ, а також визначила підходи до взаємодії з ними сьогодні і в майбутньому.

На основі цих підходів SCM планувала узгодити цілі, завдання та основні напрямки стратегії сталого розвитку Групи.

Проект SCM є прикладом стратегічного підходу до взаємодії із ЗС, який допоможе налагодити діалог із основними учасниками процесу і підвищить ефективність програм СВБ компанії в цілому.

Спільнота СВБ виступила консультантом цього проекту.