Фінансування креативних індустрій (2020)

Проєкт «Фінансування креативних індустрій» має на меті дослідити потребу креативних індустрій у фінансуванні та готовність надавачів фінансування (банків, фондів, інвесторів, клубів бізнес-янголів) цю потребу задовольнити, знайти потенційні точки дотику.

Практична цінність проєкту полягає у розроблених типових документах для інвестування у креативні індустрії та кредитування операторів креативних індустрій, розроблених моделях фінансування та стратегічних рекомендаціях, які допоможуть покращити залучення капіталу для операторів креативних індустрій. Все це подано у звіті:

  • Перший розділ звіту присвячений систематизації різних надавачів фінансування відповідно до їхньої соціальної та фінансової мотивації.
  • Другий розділ звіту присвячений огляду політик і механізмів фінансування бізнесів та організацій креативних індустрій у ЄС.
  • Третій, четвертий, п’ятий та шостий розділи звіту зосереджені на аналізі досвіду та потреб українських бізнесів й організацій креативних індустрій у залученні фінансування. Це опитування випускників програми Creative Enterprise, грантоотримувачів УКФ, інтерв’ювання досвідчених підприємців креативних індустрій та практики краудфандингу українських ОКІ.
  • Сьомий розділ представляє розроблені авторами механізми фінансування бізнесів креативних індустрій.
  • Восьмий розділ присвячений можливому механізмові кредитування (кредит під заставу майбутніх продажів).
  • Дев’ятий розділ присвячений капіталізації КІ (модель роботи клубу бізнес-янголів). Додатки містять пакети типових документів, які можуть використовуватися для описаних механізмів.
  • Рекомендації — завершальна частина звіту, спрямована на поліпшення доступу до фінансування бізнесів креативних індустрій в Україні. Рекомендації базовані на вивченні закордонних практик фінансування бізнесів та організацій, на аналізі виявлених проблем як із боку ОКІ, так і надавачів фінансування.


Партнер проєкту — агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks.

Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.
Український культурний фонд (УКФ) — державна установа, заснована у 2017 році. Діяльність Фонду орієнтована на розвиток національної культури всередині країни та її популяризацію за кордоном. Фонд забезпечує сприятливі умови для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкий доступ громадян до національного культурного надбання, підтримує культурне розмаїття та інтеграцію української культури у світовий культурний простір.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВЕСЬ ЗВІТ АБО ОКРЕМІ РОЗДІЛИ: