Фонд культури Львова як інструмент підтримки культури на локальному рівні (2020)

Метою аналітичного огляду є структурування інформації про попередні етапи створення Фонду культури Львова (далі – ФКЛ), а також огляд підходів до фінансування культури на локальному рівні за кордоном та в Україні.

Для підготовки аналітичного огляду використано результати з попередніх етапів досліджень, які у грудні 2018 – квітні 2019 року на замовлення Інституту стратегії культури підготували експерти Агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks. Враховано результати публічних обговорень створення ФКЛ, а також обговорення суміжних тем зі сфери культури у Львові. Опрацьовано аналітичні матеріали щодо фінансування культури в Україні та за кордоном – дослідження, описи кейсів, медіа матеріали.

При цьому важливо розуміти, що складова з фінансуванням культури на локальному рівні є малодослідженою з двох причин. По-перше, через відсутність уніфікованих підходів до розробки політик, застосування різних інструментів та форматів фінансування. По-друге, відсутня система уніфікованих індикаторів вимірювання впливу, міста не збирають відповідні статистичні дані, а малі міста в поодиноких комплексних дослідженнях здебільшого представлені як приклади з описами унікальності кейсу.