Методичні матеріали за результатами програми Фінанси креативу (2021)

Матеріали допомагають викладачам закладів вищої освіти інтегрувати ті теми, які викликали найбільший інтерес серед учасників навчальної програми «Фінанси креативу» (серпень – жовтень 2021) та є найзатребуванішими серед креативних підприємців. Окремі теми визначені таким чином, щоб викладач міг інтегрувати тему, контент та пояснення у вже існуючий курс або змінити порядок викладу тем.

Автори курсу «Фінанси креативу» роблять акцент на доступному донесенні ключових понять, без зайвої деталізації та перевантаження матеріалом, який слухачі можуть знайти онлайн самостійно (фокус на розумінні концептів, що дасть змогу розуміти, що шукати онлайн). Автори також свідомо та відповідально підходять до оцінювання компетентностей слухачів матеріалу – курс зорієнтований на представників креативних індустрій, не менеджерів, економістів і підприємців (студентів спеціальностей відмінних від менеджменту, економіки і підприємницької діяльності). Отже, автори вдаються до простих і простих форм викладу матеріалу та стилістики.

Навчальні матеріали (схеми та P&L)

ЗАВАНТАЖИТИ МЕТОДИЧКУ (PDF 2,1 MB)