Стан розвитку дизайну в Україні (2019)

Цілі проекту:

  1. Розробка методології моніторингу ринку дизайну України (на прикладі графічного і предметного дизайну).
  2. Проведення моніторингового дослідження (збір та опрацювання даних для графічного і предметного дизайну, звіт для предметного дизайну).
  3. Формування рекомендацій до стратегічних підходів для розвитку дизайну на державному та регіональному рівні.

Мета моніторингу – визначити поточний стан та перспективи розвитку ринку дизайну в Україні. У цьому аналітичному матеріалі закцентовано на предметному дизайну як такому, що поєднує в собі безліч функцій та є вирішальним на ринку для користувачів. Проте він досі є одним з найбільш недооцінених видів дизайну в Україні.

Проведене дослідження підтверджує тенденцію зростання та розвитку ринку предметного дизайну в Україні, проте виявляє проблеми, які виникають за цих умов. В Україні дизайн досі недооцінено як фактор, що може приносити додану вартість матеріальним та нематеріальним продуктам, зокрема і через відсутність методології об’єктивної оцінки його якості. 

З дослідження можна дізнатись:

  1. в якому стані мале та середнє підприємство у сфері дизайну в Україні;
  2. чого бракує цій сфері, щоб вийти на якісно новий рівень;
  3. які основні критерії для майбутньої промоції, розвитку та підтримки дизайну;
  4. який стан формальної та неформальної дизайн-освіти;
  5. скільки грошей приносять дизайнери ФОПи та агенції в українську економіку;
  6. які стратегічні рекомендації для стейкхолдерів та policymakers тощо;
  7. який європейський досвід підтримки дизайну тощо.

Дослідження проводилося в рамках проекту «Моніторинг розвитку дизайну в Україні» програми «УКМ: Український культурний монітор» за підтримки Українського культурного фонду.